NIEUWE ONDERSTEUNDE DOELEN

Date: Feb 21, 2021

Tijdens de eerste bestuursvergadering van 2021 heeft Stichting Roparun de eerste toezeggingen van dit jaar gedaan.

In dit rijtje vinden we dit keer voornamelijk hospices terug. De volgende doelen ontvingen een toezegging van Stichting Roparun:

Stichting Beukenrode

Beukenrode is een stichting die hospicezorg en vrijwillige terminale thuiszorg levert aan inwoners van de gemeente Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland. Op dit moment heeft de stichting een hospice in Naaldwijk waar vier gasten gelijktijdig kunnen verblijven. Echter merken zij dat de vraag naar hospicezorg toeneemt en de wachtlijst steeds verder toeneemt. Dit heeft doen besluiten dat zij uitbreiden met een nieuw hospice. Er is al een pand en een financier voor de verbouwingskosten gevonden, maar er ontbreken voldoende financiële middelen voor de inrichting van de nieuwe tweede locatie. Om dit te realiseren heeft Stichting Roparun een donatie van 31.650 euro gehonoreerd voor de vloer- en wandbedekking, raambekleding en zonwering.

Stichting Bijna Thuis Huis Swentibold

Het hospice Bronnerhof in Born, van deze stichting, staat voor een restauratie en verbeteringsproject van het gebouw. Het hospice is in 2012 gestart in een voormalig klooster en heeft inmiddels vijf gastenkamers. Om dit belangrijke werk in dit gebouw voor te zetten, dienen er werkzaamheden verricht te worden waarbij de gastenkamer met drie stukt worden uitgebreid. Mede door de hulp van Stichting Roparun, die dit project ondersteunt met een bedrag van 47.500 euro, kan dit gerealiseerd worden.

Hospice IJsselpolder in Rotterdam Ommoord

Hospice IJsselpolder is onderdeel van de IJsselHospices. Met hospices in Nieuwerkerk aan de IJssel en Capelle aan den IJssel kent deze groep nu ook een nieuwe vestiging, namelijk in Rotterdam-Ommoord. Omdat er in de wijken Ommoord en Zevenkamp geen hospicevoorziening is moeten de mensen snel uitwijken naar Nieuwerker of Capelle. Vanaf medio mei is dit echter anders. Dat is namelijk de verwachte openingsdatum van het hospice in Ommoord. Dit hospice zal, net als de andere twee hospices, over vier bewonerskamers gaan beschikken. De inrichting van deze kamers kan gerealiseerd worden door een gift van Stichting Roparun. Hier ontvangt Hospice IJsselpolder namelijk een bedrag voor van 45.500 euro.

Stichting Roparun is trots dat het ook in het nieuwe jaar weer doelen kan ondersteunen, dankzij de inzet van alle teams en vrijwilligers. We hopen ook dit jaar met jullie hulp weer zoveel mooie doelen te steunen.